ขอเชิญชวนผู้สนใจสมัครเข้าอบรมเศรษฐศาสตร์สำหรับครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา รุ่นที่ 34

 

 

images

ครงการอบรมเศรษฐศาสตร์สำหรับครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา รุ่นที่ 34

ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาธรรมศาสตร์

ขอเชิญชวนผู้สนใจสมัครเข้าอบรมเศรษฐศาสตร์สำหรับครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา รุ่นที่ 34

กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-28 เมษายน 2560 เวลา 09.00-16.00 น.

ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 เมษายน 2560

(หากมีผู้สมัครและชำระเงินครบ 80 ท่านก่อนกำหนดปิดรับสมัคร ศูนย์ฯ ขอสงวนสิทธิ์ปิดรับสมัครก่อนกำหนดโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า)

ค่าธรรมเนียมการอบรมท่านละ 3,300 บาท

สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์

โทรศัพท์ : 02-224 0148-9,02-613 2474 (ชมภู่)

โทรสาร : 02-224 0146

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.