ดร.อภิชาต สถิตนิรามัย

CV  
ดร.อภิชาต สถิตนิรามัย Apichat Satitniramai
ตำแหน่งทางวิชาการ Assistant Professor Dr.
การศึกษา Ph.D.(University of Wales, Swansea), England
ความเชี่ยวชาญ
  • ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค
  • เศรษฐศาสตร์การพัฒนา

ผลงานวิจัย