ผศ.สิทธิกร นิพภยะ

CV  
ผศ.สิทธิกร นิพภยะ Sittikorn Nippaya
ตำแหน่งทางวิชาการ Assistant Professor
การศึกษา M.A.(Thammasat) Economics, Thailand
ความเชี่ยวชาญ  

ผลงานวิจัย