รศ.ดร.ธาตรี จันทรโคลิกา

CV  
รศ.ดร.ธาตรี จันทรโคลิกา Tatre Jantarakolica
ตำแหน่งทางวิชาการ Associate Professor Dr.
การศึกษา Ph.D (University of Notre Dame) Quantitative Economics,
ความเชี่ยวชาญ
  • เศรษฐมิติ

ผลงานวิจัย