บุคลากร

ผู้อำนวยการ

dr.chanin

รองศาสตราจารย์ ดร.ชนินทร์  มีโภคี
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ผู้จัดการ

นราชล

นราชล  ส่งสมบูรณ์
0-2613-2406, 0-2224-0147-9
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ทรัพยากรบุคคล

CONVAR520-2

ชมภู่  ธงชัย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
0-2613-2474, 0-2224-0147-9
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

13092118 1175657012486841 1731894050451972524 n

ณัฐกานต์  ทิมโต้
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
0-2613-2475, 0-2224-0147-9
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

เฉลมขวญ

เฉลิมขวัญ  อ้นทอง
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
0-2613-2461, 0-2224-0147-9
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

วนเพญวันเพ็ญ  บำรุงสิน
พนักงานสถานที่
0-2613-2475, 0-2224-0147-9
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.