บุคลากร

ที่ปรึกษา

dr.chanin

 

 

 

 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.ชนินทร์  มีโภคี
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
 ผู้อำนวยการ
 
110
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แก้วขวัญ  ตั้งติพงษ์กูล
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 
ผู้จัดการ

นราชล

 

 

 

 

 
นราชล  ส่งสมบูรณ์
0-2613-2406, 0-2224-0147-9
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ทรัพยากรบุคคล

CONVAR520-2

 

 

 

 

 

ชมภู่  ธงชัย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
0-2613-2474, 0-2224-0147-9
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

วนเพญ

 

 

 

 


วันเพ็ญ  บำรุงสิน
พนักงานสถานที่
0-2613-2475, 0-2224-0147-9
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.