โครงการอบรมในปี 2550 / 2007

ลำดับ โครงการอบรม ช่วงเวลาและสถานที่  ผู้เข้าร่วม หมายเหตุ เอกสารอบรม
1 โครงการอบรมเศรษฐศาสตร์สำหรับครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รุ่นที่ 17 15-18 ตุลาคม 2550
คณะเศรษฐศาสตร์ มธ.
83  -  
2 โครงการอบรมการบริหารจัดการสนามกอล์ฟสำหรับผู้บริหาร 13-28 ตุลาคม 2550
สมาคมธรรมศาสตร์ฯ
15  -  
3 โครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการกรมบัญชีกลาง งานด้านบริหารเศรษฐกิจการคลัง ระดับภูมิภาค (ศึกษาดูงานประเทศญี่ปุ่น) 7-13 ตุลาคม 2550
ประเทศญี่ปุ่น
26 จัดอบรมสำหรับกรมบัญชีกลาง  
4 โครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการกรมบัญชีกลาง งานด้านบริหารเศรษฐกิจการคลัง ระดับภูมิภาค 24-30 กันยายน 2550
โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ
26 จัดอบรมสำหรับกรมบัญชีกลาง   
5 โครงการอบรมเจ้าหน้าที่การงบประมาณ การเงิน และการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 16 22-24 มิถุนายน 2550
โรงแรมเวลคัม จอมเทียน พัทยา
243 -  
6 โครงการอบรมเจ้าหน้าที่การงบประมาณ การเงิน และการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 15 8-10 มิถุนายน 2550
โรงแรมพาวิลเลี่ยน ริมแคว กาญจนบุรี
197 -  
7 โครงการอบรมเจ้าหน้าที่การงบประมาณ การเงิน และการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 14 25-27 พฤษภาคม 2550
โรงแรมกรุงศรี ริเวอร์ พระนครศรีอยุธยา
128 -  
8 โครงการอบรมเจ้าหน้าที่การงบประมาณ การเงิน และการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 13 27-29 เมษายน 2550
โรงแรมท็อปแลนด์ พิษณุโลก
289 -  
9 โครงการอบรมเศรษฐศาสตร์สำหรับครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รุ่นที่ 16 2-5 เมษายน 2550
คณะเศรษฐศาสตร์ มธ.
79 -  
10 โครงการอบรมเจ้าหน้าที่การงบประมาณ การเงิน และการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 12 23-25 มีนาคม 2550
โรงแรมเซ็นทรัล ดวงตะวัน เชียงใหม่
232 -  
11 โครงการอบรมเจ้าหน้าที่การงบประมาณ การเงิน และการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 11 9-11 มีนาคม 2550
โรงแรมเซ็นทรัล ดวงตะวัน เชียงใหม่
195 -  
12 โครงการอบรมเจ้าหน้าที่การงบประมาณ การเงิน และการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 10 23-25 กุมภาพันธ์ 2550
โรงแรมท็อปแลนด์ พิษณุโลก
188 -