โครงการอบรมในปี 2539 / 1996

ลำดับ โครงการอบรม ช่วงเวลาและสถานที่  ผู้เข้าร่วม หมายเหตุ เอกสารอบรม
1 The Training Program on “Prospective JICA Experts”: Series III 2-3 ธันวาคม 2539
คณะเศรษฐศาสตร์ มธ.
30 ได้รับทุนอุดหนุนจาก JICA. บรรยายเป็นภาษาอังกฤษและญี่ปุ่น   
2 The Training Program on “Prospective JICA Experts”: Series I 21-22 ตุลาคม 2539
คณะเศรษฐศาสตร์ มธ.
26 ได้รับทุนอุดหนุนจาก JICA.
บรรยายเป็นภาษาอังกฤษและญี่ปุ่น 
 
3 โครงการอบรมเศรษฐศาสตร์สำหรับครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รุ่นที่ 1 13-17 ตุลาคม 2539
คณะเศรษฐศาสตร์ มธ.
56  -  
4 The Greater Mekong Sub-region Economics Educators Mini Series Workshop I 27 กันยายน – 27 ตุลาคม 2539
คณะเศรษฐศาสตร์ มธ.
30 ได้รับทุนอุดหนุนจากกรมวิเทศสหการ
บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ 
 
5 Training Courses for Provincial Official in Vietnam on Trade and Investment Policy in a Market Economy : Series III 20-26 กันยายน 2536
เมืองไฮฟอง เวียดนาม
60 ได้รับทุนอุดหนุนจากธนาคารโลก
บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ 
 
6 Training Courses for Provincial Official in Vietnam on Trade and Investment Policy in a Market Economy : Series II 13-19 กันยายน 2539
กรุงฮานอย เวียดนาม
60 ได้รับทุนอุดหนุนจากธนาคารโลก
บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ
 
7 The Training Program on “Prospective JICA Experts”: Series I 16 กรกฎาคม 2539
คณะเศรษฐศาสตร์ มธ.
19 ได้รับทุนอุดหนุนจาก JICA.
บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ
 
8 โครงการฝึกอบรม Young Professional สำหรับข้าราชการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 13 มิถุนายน – 2 พฤศจิกายน 2539
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
40 จัดอบรมสำหรับสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง  
9 Special English Course on Aid Management Program “Economic of Foreign Aid and Aid Management” : Series II (for participants from Cambodia) 7–28 พฤษภาคม 2539
คณะเศรษฐศาสตร์ มธ.
7 ได้รับทุนอุดหนุนจากกรมวิเทศสหการ
บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ
 
10 โครงการพัฒนาบุคลากร Mini Econ (Transportation) : รุ่นที่ 2 3 เมษายน – 30 พฤษภาคม 2539
บริษัทขนส่ง จำกัด
35 จัดอบรมสำหรับบริษัทขนส่ง จำกัด  
11 Training Courses for Provincial Official in Vietnam on Trade and Investment Policy in a Market Economy : Series I 4 – 22 มีนาคม 2539
เมืองคันเถ่อ เวียดนาม
50 ได้รับทุนอุดหนุนจากธนาคารโลก
บรยายเป็นภาษาอังกฤษ
 
12 The International Training Program “Economic Development with Special Reference to Thai Economies” : Series III 1 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2539
คณะเศรษฐศาสตร์ มธ.
28 ได้รับทุนอุดหนุนจากกรมวิเทศสหการ
บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ
 
13 Economics Educators Intensive Workshop I 1 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2539
คณะเศรษฐศาสตร์ มธ.
10 ได้รับทุนอุดหนุนจากกรมวิเทศสหการ
บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ
 
14 Special English Course on Aid Management Program “Economic of Foreign Aid and Aid Management” : Series I (for participants from Cambodia) 12 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2539
คณะเศรษฐศาสตร์ มธ.
12 ได้รับทุนอุดหนุนจากกรมวิเทศสหการ
บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ
 
15 Study Tour on Health Insurance System in Thailand (for the delegates from Mongolia) 4 – 11 กุมภาพันธ์ 2539
คณะเศรษฐศาสตร์ มธ.
8 ได้รับทุนอุดหนุนจากธนาคารโลก
บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ