โครงการอบรมในปี 2536 / 1993

ลำดับ โครงการอบรม ช่วงเวลาและสถานที่  ผู้เข้าร่วม หมายเหตุ เอกสารอบรม
1 โครงการอบรมการประเมินโครงการ รุ่นที่ 1 30 ตุลาคม - 27 พฤศจิกายน 2536
โรงแรมรอยัลซิตี้ กรุงเทพฯ
44  -  
2 Macro Economics “Foreign Investment Analysis and Export Promotion Analysis” for representatives from Cambodia, Laos, Myanmar and Vietnam : Series II 16-20 สิงหาคม 2536
คณะเศรษฐศาสตร์ มธ.
33 รับสัญญาจ้างจากสถาบันทรัพยากรมนุษย์ มธ.
บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ 
 
3 โครงการสัมมนา : EXIM Bank 13 สิงหาคม 2536
โรงแรมรีเจนท์
121  -  
4 โครงการอบรมเศรษฐกิจไทย 8-20 พฤษภาคม 2536
โรงแรมรอยัลซิตี้ กรุงเทพฯ
28  -