โครงการอบรมศึกษาดูงานสำหรับนักศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร์การพัฒนา

 

0794

 

โครงการอบรมศึกษาดูงานสำหรับนักศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร์การพัฒนา

(study Trip Program for BE Student : EE565/EE561 Selected Topics in Development Economic 1)

   

     ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ ได้จัดโครงการอบรมและศึกษาดูงานสำหรับนักศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร์การพัฒนา ระหว่างวันที่ 15 -23 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา         โดยได้จัดให้มีการไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศกัมพูชา
   

     โครงการนี้ถูกจัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ศึกษาถึงสภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมือง และสิ่งแวดล้อมที่แท้จริงของประเทศที่เป็นเป้าหมายของการศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร์การพัฒนา โดยเฉพาะประเทศกัมพูชา และนำมาใช้ประโยชน์ในการศึกษาวิชา EE565/EE561 Selected Topics in Development Economics 1 ต่อไป

     ผู้เข้ารับการอบรมคือนักศึกษาระดับปริญญาตรีจากโครงการเศรษฐศาสตร์บัณฑิต ภาคภาษาอังกฤษ ที่ลงเรียนวิชาเศรษฐศาสตร์การพัฒนา จำนวน 35 คน การศึกษาดูงานในครั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจในรูปแบบการบริหารงานด้านเศรษฐกิจและสังคม วัฒนธรรม การเมือง และสิ่งแวดล้อม ของประเทศกัมพูชา จากหน่วยงานของกัมพูชาโดยตรง จึงได้เข้าไปเยี่ยมชมเขตเศรษฐกิจพิเศษที่สำคัญ และพูดคุยกับเจ้าของธุรกิจต่างๆในกัมพูชา  อธิเช่น 

- เยี่ยมชมเขตเศรษฐกิจพิเศษพนมเปญ (PPSEZ) เขตเศรษฐกิจพิเศษที่ใหญ่ที่สุด ทันสมัยที่สุดในกัมพูชา และมีระบบสาธารณูปโภคพร้อมพรั่ง PPSEZ เป็นการร่วมทุนระหว่างบริษัทเอกชนในกัมพูชาและญี่ปุ่น พัฒนาเขตเศรษฐกิจเพื่อรองรับการลงทุนจากต่างชาติ 

- ดูงานที่ Campack Co.,Ltd โรงงานผลิตกล่องจิวเวลรี่ส่งออก คุณธัญญา ผู้จัดการโรงงานให้การต้อนรับและพาเยี่ยมชมโรงงานได้สัมผัสบรรยากาศโรงงานและวัฒนธรรมคนกัมพูชาระหว่างพักกลางวัน

0553 0566

- ดูวิถีชีวิตของผู้คนที่อาศัยอยู่บริเวณโตนเลสาบ ทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ล่องเรือชมหมู่บ้านลอยน้ำ(หมู่บ้านซองเนียส์) ที่อยู่ของชุมชนสามเชื้อชาติ กัมพูชา เวียดนาม และแขกจาม

0591

- เยี่ยมชมสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงพนมเปญ ท่านณัฎฐวุฒิ โพธิสาโร เอกอัครราชทูตไทย พร้อมด้วยท่านอัครราชทูต ท่านอัครราชทูตที่ปรึกษาทหารอากาศ ทหารเรือ พาณิชย์ และเลขานุการเอก กรุณาให้การต้อนรับคณะ โดยท่านเอกอัครราชทูตได้ให้เกียรติบรรยายสรุปเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทย-กัมพูชา และภาพรวมเศรษฐกิจกัมพูชา ตลอดจนแนวโน้มความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมของกัมพูชา

0756  0771

- เยี่ยมชมคณะเศรษฐศาสตร์ ที่ National University of Management ทางคณะได้บรรยายสรุปให้ฟังถึงสภาพเศรษฐกิจของกัมพูชา และได้เล่าถึงวิถีชีวิตของนักเรียน นักศึกษาในกัมพูชา

0823

   นอกจากสถานที่ที่ทำให้เห็นถึงสภาพเศรษฐกิจและสังคม วัฒนธรรม การเมือง และสิ่งแวดล้อม ของประเทศกัมพูชาแล้วผู้เข้าอบรมยังได้ไปศึกษาดูงานในสถานที่ที่แสดงให้เห็นถึงประวัติศาสตร์ทางการเมืองของกัมพูชาอีกด้วย อธิเช่น เยี่ยมชมความงามของนครวัด-นครธม,รำลึกประวัติศาสตร์ที่ Tuol Sleng Genocide Museum และ ทุ่งสังหาร The Killing Field (Choeung Ek Genocidal Center) อีกส่วนหนึ่งของหน้าประวัติศาสตร์กัมพูชาในยุคเขมรแดง แม้ว่าบางสถานที่นั้นเมื่อเข้าชมแล้วทำให้เกิดความรู้สึกหดหู่แต่ก็นับว่าเป็นการเรียนรู้ที่คุ้มค่าของผู้เข้าอบรม เพราะสถานที่เหล่านี้ทำให้สามารถเห็นเป็นกัมพูชาทั้งหมดทุกด้านทั้งในอดีตและปัจจุบัน การอบรมครั้งนี้ได้เพิ่มพูนประสบการณ์ รวมทั้งเปิดวิสัยทัศน์ได้ดีเป็นอย่างยิ่ง

0643.1jpg