ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ (ERTC)

ข่าวและกิจกรรม

ertc-logo-graph-02-090359-2-02

ขอเชิญชวนผู้สนใจสมัครเข้าอบรมหลักสูตรการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน

หลักสูตรการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาธรรมศาสตร์… ...อ่านต่อ
DSC 0154.1

ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ จัดโครงการอบรมเศรษฐศาสตร์สำหรับครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา รุ่นที่ 34 เมื่อวันที่ 25-28 เมษายน 2560

เมื่อวันที่ 25-28 เมษายน 2560 ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดโครงการอบรมเศรษฐศาสตร์สำหรับครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา รุ่นที่ 34 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น… ...อ่านต่อ
0794

โครงการอบรมศึกษาดูงานสำหรับนักศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร์การพัฒนา

โครงการอบรมศึกษาดูงานสำหรับนักศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร์การพัฒนา (study Trip Program for BE Student : EE565/EE561 Selected Topics in Development Economic 1) ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์… ...อ่านต่อ