ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ (ERTC)

ข่าวและกิจกรรม

ertc-logo-graph-02-090359-2-02

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาธรรมศาสตร์… ...อ่านต่อ
0794

โครงการอบรมศึกษาดูงานสำหรับนักศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร์การพัฒนา

โครงการอบรมศึกษาดูงานสำหรับนักศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร์การพัฒนา (study Trip Program for BE Student : EE565/EE561 Selected Topics in Development Economic 1) ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์… ...อ่านต่อ